Compositions

Tchaikovsky - All-Night Vigil; Sacred Choral Works - Sigvards Klava

Tchaikovsky - All-Night Vigil; Sacred Choral Works - Sigvards Klava
Year:2020
Genre:Choral Music
Composer:Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Conductor:Sigvards Klava
Performers:
 

Tchaikovsky - All-Night Vigil; Sacred Choral Works - 2020

1 1. All-Night Vigil Op.52 - Blagoslovi dushe moya Ghospoda 6:48 15.57 Mb 320 Kbps buy
 
2 2. All-Night Vigil Op.52 - Kafizma: Blazhen muzh 3:20 7.63 Mb 320 Kbps buy
 
3 3. All-Night Vigil Op.52 - Ghospodi vozzvah 0:58 2.22 Mb 320 Kbps buy
 
4 4. All-Night Vigil Op.52 - Svete tihiy 2:25 5.53 Mb 320 Kbps buy
 
5 5. All-Night Vigil Op.52 - Bogoroditse Devo 0:44 1.68 Mb 320 Kbps buy
 
6 6. All-Night Vigil Op.52 - Bog Ghospod 1:02 2.37 Mb 320 Kbps buy
 
7 7. All-Night Vigil Op.52 - Hvalite imia Ghospodne 4:00 9.16 Mb 320 Kbps buy
 
8 8. All-Night Vigil Op.52 - Blagosloven yesi Ghospodi 4:29 10.27 Mb 320 Kbps buy
 
9 9. All-Night Vigil Op.52 - Ot yunosti moyeya 1:42 3.89 Mb 320 Kbps buy
 
10 10. All-Night Vigil Op.52 - Voskreseniye Hristovo videvshe 2:14 5.12 Mb 320 Kbps buy
 
11 11. All-Night Vigil Op.52 - Katavasiya riadovaya: Otverzu usta moya 5:17 12.10 Mb 320 Kbps buy
 
12 12. All-Night Vigil Op.52 - Bogorodichen: Preblagoslovenna yesi 1:21 3.09 Mb 320 Kbps buy
 
13 13. All-Night Vigil Op.52 - Velikoye slavosloviye 6:40 15.26 Mb 320 Kbps buy
 
14 14. All-Night Vigil Op.52 - Vzbrannoy voyevode 1:03 2.41 Mb 320 Kbps buy
 
15 15. Gimn v chest Sv. Kirilla i Mefodiya 2:52 6.57 Mb 320 Kbps buy
 
16 16. Legenda 3:20 7.63 Mb 320 Kbps buy
 
17 17. Pravovedcheskaya pesn 2:10 4.96 Mb 320 Kbps buy
 
18 18. Angel vopiyashe 2:58 6.79 Mb 320 Kbps buy
 

Buy all (with 10% discount)  

Tchaikovsky - All-Night Vigil; Sacred Choral Works - 2020

1 1. All-Night Vigil Op.52 - Blagoslovi dushe moya Ghospoda 6:48 28.09 Mb 577 Kbps buy
 
2 2. All-Night Vigil Op.52 - Kafizma: Blazhen muzh 3:20 13.41 Mb 562 Kbps buy
 
3 3. All-Night Vigil Op.52 - Ghospodi vozzvah 0:58 4.51 Mb 652 Kbps buy
 
4 4. All-Night Vigil Op.52 - Svete tihiy 2:25 10.83 Mb 626 Kbps buy
 
5 5. All-Night Vigil Op.52 - Bogoroditse Devo 0:44 3.05 Mb 580 Kbps buy
 
6 6. All-Night Vigil Op.52 - Bog Ghospod 1:02 5.06 Mb 683 Kbps buy
 
7 7. All-Night Vigil Op.52 - Hvalite imia Ghospodne 4:00 16.71 Mb 584 Kbps buy
 
8 8. All-Night Vigil Op.52 - Blagosloven yesi Ghospodi 4:29 18.19 Mb 567 Kbps buy
 
9 9. All-Night Vigil Op.52 - Ot yunosti moyeya 1:42 8.46 Mb 695 Kbps buy
 
10 10. All-Night Vigil Op.52 - Voskreseniye Hristovo videvshe 2:14 10.50 Mb 657 Kbps buy
 
11 11. All-Night Vigil Op.52 - Katavasiya riadovaya: Otverzu usta moya 5:17 26.25 Mb 694 Kbps buy
 
12 12. All-Night Vigil Op.52 - Bogorodichen: Preblagoslovenna yesi 1:21 6.75 Mb 698 Kbps buy
 
13 13. All-Night Vigil Op.52 - Velikoye slavosloviye 6:40 31.40 Mb 658 Kbps buy
 
14 14. All-Night Vigil Op.52 - Vzbrannoy voyevode 1:03 4.71 Mb 626 Kbps buy
 
15 15. Gimn v chest Sv. Kirilla i Mefodiya 2:52 12.78 Mb 623 Kbps buy
 
16 16. Legenda 3:20 11.92 Mb 499 Kbps buy
 
17 17. Pravovedcheskaya pesn 2:10 10.10 Mb 651 Kbps buy
 
18 18. Angel vopiyashe 2:58 12.07 Mb 568 Kbps buy
 
Total: 0 $

Buy all (with 10% discount)  
 

Customer reviews:

You may like also: