Compositions

Buxtehude - Die Orgel Stade - Martin Boker, Peter Golon

Buxtehude - Die Orgel Stade - Martin Boker, Peter Golon
Year:2005
Genre:Organ, Instrumental
Composer:Dieterich Buxtehude
Performers:
 

_ Die Orgel Stade - Martin Boker, Peter Golon [Soldt Sweelink Strogers Scheidt Scheidemann Buxtehude Bach Bruhms Walther Krebs]

1 1. Suzanne van Soldt Almande 2:08 4.89 Mb 320 Kbps buy
 
2 2. Suzanne van Soldt almande de La nonette 1:04 2.44 Mb 320 Kbps buy
 
3 3. Jan Pieterzon Sweelink Pavana hispanica Variation 1 0:41 1.57 Mb 320 Kbps buy
 
4 4. Jan Pieterzon Sweelink Pavana hispanica Variation 2 0:41 1.57 Mb 320 Kbps buy
 
5 5. Jan Pieterzon Sweelink Pavana hispanica Variation 3 0:43 1.64 Mb 320 Kbps buy
 
6 6. Jan Pieterzon Sweelink Pavana hispanica Variation 4 0:46 1.76 Mb 320 Kbps buy
 
7 7. Suzanne van Soldt Als een Hert gejaecht den 42 sallem Vers 1 1:19 3.02 Mb 320 Kbps buy
 
8 8. Suzanne van Soldt Als een Hert gejaecht den 42 sallem Vers 2 1:21 3.09 Mb 320 Kbps buy
 
9 9. Suzanne van Soldt Almande 1:19 3.02 Mb 320 Kbps buy
 
10 10. Nicolas Strogers Fantasia 2:59 6.83 Mb 320 Kbps buy
 
11 11. Samuel Scheidt Num lasst uns gott dem Herren 1:34 3.59 Mb 320 Kbps buy
 
12 12. Heinrich Scheidemann Preambulum in d 4:29 10.26 Mb 320 Kbps buy
 
13 13. Heinrich Scheidemann Magnificat primi toni Vers 1 1:47 4.09 Mb 320 Kbps buy
 
14 14. Heinrich Scheidemann Magnificat primi toni Vers 2 5:10 11.83 Mb 320 Kbps buy
 
15 15. Heinrich Scheidemann Magnificat primi toni Vers 3 3:24 7.79 Mb 320 Kbps buy
 
16 16. Heinrich Scheidemann Magnificat primi toni Vers 4 1:55 4.39 Mb 320 Kbps buy
 
17 17. Dietrich Buxtehude Prealudium fugue ciaccona in C 6:20 14.50 Mb 320 Kbps buy
 
18 18. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 1 1:11 2.71 Mb 320 Kbps buy
 
19 19. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 2 0:59 2.26 Mb 320 Kbps buy
 
20 20. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 3 0:59 2.26 Mb 320 Kbps buy
 
21 21. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 4 0:46 1.76 Mb 320 Kbps buy
 
22 22. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 5 0:51 1.95 Mb 320 Kbps buy
 
23 23. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 6 1:17 2.94 Mb 320 Kbps buy
 
24 24. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 7 1:05 2.48 Mb 320 Kbps buy
 
25 25. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 8 1:35 3.63 Mb 320 Kbps buy
 
26 26. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 9 0:46 1.76 Mb 320 Kbps buy
 
27 27. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 10-11-12 2:16 5.19 Mb 320 Kbps buy
 
28 28. Johann Nicolaus Hanff Von Gott will ich nicht lassen 2:10 4.96 Mb 320 Kbps buy
 
29 29. Johann Sebastian Bach Von Gott will ich nicht lassen 1:01 2.33 Mb 320 Kbps buy
 
30 30. Nicolaus Bruhms Prealudium con figa ex g Prealudium 2:22 5.42 Mb 320 Kbps buy
 
31 31. Nicolaus Bruhms Prealudium con figa ex g Takt 28 fuga 2:41 6.15 Mb 320 Kbps buy
 
32 32. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Choral 1:29 3.40 Mb 320 Kbps buy
 
33 33. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 1 1:37 3.70 Mb 320 Kbps buy
 
34 34. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 2 0:58 2.22 Mb 320 Kbps buy
 
35 35. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 3 1:17 2.94 Mb 320 Kbps buy
 
36 36. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 4 1:15 2.86 Mb 320 Kbps buy
 
37 37. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 5 1:59 4.54 Mb 320 Kbps buy
 
38 38. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 6 1:29 3.40 Mb 320 Kbps buy
 
39 39. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 7 1:19 3.02 Mb 320 Kbps buy
 
40 40. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 8 1:26 3.28 Mb 320 Kbps buy
 
41 41. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 9 3:02 6.95 Mb 320 Kbps buy
 
42 42. Johann Ludwig Krebs Fantasia et fuga in F Fantasia 2:21 5.38 Mb 320 Kbps buy
 
43 43. Johann Ludwig Krebs Fantasia et fuga in F Fuge 3:35 8.20 Mb 320 Kbps buy
 

Buy all (with 10% discount)  

_ Die Orgel Stade - Martin Boker, Peter Golon [Soldt Sweelink Strogers Scheidt Scheidemann Buxtehude Bach Bruhms Walther Krebs]

1 1. Suzanne van Soldt Almande 2:08 9.59 Mb 628 Kbps buy
 
2 2. Suzanne van Soldt almande de La nonette 1:04 3.99 Mb 522 Kbps buy
 
3 3. Jan Pieterzon Sweelink Pavana hispanica Variation 1 0:41 2.21 Mb 451 Kbps buy
 
4 4. Jan Pieterzon Sweelink Pavana hispanica Variation 2 0:41 2.53 Mb 517 Kbps buy
 
5 5. Jan Pieterzon Sweelink Pavana hispanica Variation 3 0:43 3.07 Mb 597 Kbps buy
 
6 6. Jan Pieterzon Sweelink Pavana hispanica Variation 4 0:46 3.80 Mb 692 Kbps buy
 
7 7. Suzanne van Soldt Als een Hert gejaecht den 42 sallem Vers 1 1:19 6.59 Mb 699 Kbps buy
 
8 8. Suzanne van Soldt Als een Hert gejaecht den 42 sallem Vers 2 1:21 6.57 Mb 680 Kbps buy
 
9 9. Suzanne van Soldt Almande 1:19 6.28 Mb 666 Kbps buy
 
10 10. Nicolas Strogers Fantasia 2:59 10.36 Mb 485 Kbps buy
 
11 11. Samuel Scheidt Num lasst uns gott dem Herren 1:34 5.44 Mb 485 Kbps buy
 
12 12. Heinrich Scheidemann Preambulum in d 4:29 20.54 Mb 640 Kbps buy
 
13 13. Heinrich Scheidemann Magnificat primi toni Vers 1 1:47 9.07 Mb 710 Kbps buy
 
14 14. Heinrich Scheidemann Magnificat primi toni Vers 2 5:10 22.19 Mb 600 Kbps buy
 
15 15. Heinrich Scheidemann Magnificat primi toni Vers 3 3:24 12.71 Mb 522 Kbps buy
 
16 16. Heinrich Scheidemann Magnificat primi toni Vers 4 1:55 7.78 Mb 567 Kbps buy
 
17 17. Dietrich Buxtehude Prealudium fugue ciaccona in C 6:20 31.72 Mb 700 Kbps buy
 
18 18. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 1 1:11 4.66 Mb 550 Kbps buy
 
19 19. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 2 0:59 3.60 Mb 510 Kbps buy
 
20 20. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 3 0:59 4.02 Mb 571 Kbps buy
 
21 21. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 4 0:46 2.78 Mb 507 Kbps buy
 
22 22. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 5 0:51 3.55 Mb 583 Kbps buy
 
23 23. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 6 1:17 4.39 Mb 477 Kbps buy
 
24 24. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 7 1:05 4.61 Mb 593 Kbps buy
 
25 25. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 8 1:35 5.71 Mb 504 Kbps buy
 
26 26. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 9 0:46 3.07 Mb 560 Kbps buy
 
27 27. Dietrich Buxtehude La Capricciosa Variation 10-11-12 2:16 11.33 Mb 698 Kbps buy
 
28 28. Johann Nicolaus Hanff Von Gott will ich nicht lassen 2:10 8.51 Mb 549 Kbps buy
 
29 29. Johann Sebastian Bach Von Gott will ich nicht lassen 1:01 4.77 Mb 654 Kbps buy
 
30 30. Nicolaus Bruhms Prealudium con figa ex g Prealudium 2:22 11.46 Mb 676 Kbps buy
 
31 31. Nicolaus Bruhms Prealudium con figa ex g Takt 28 fuga 2:41 14.34 Mb 747 Kbps buy
 
32 32. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Choral 1:29 5.69 Mb 535 Kbps buy
 
33 33. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 1 1:37 6.90 Mb 596 Kbps buy
 
34 34. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 2 0:58 4.39 Mb 634 Kbps buy
 
35 35. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 3 1:17 4.96 Mb 540 Kbps buy
 
36 36. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 4 1:15 6.25 Mb 699 Kbps buy
 
37 37. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 5 1:59 7.53 Mb 530 Kbps buy
 
38 38. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 6 1:29 6.57 Mb 619 Kbps buy
 
39 39. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 7 1:19 6.28 Mb 666 Kbps buy
 
40 40. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 8 1:26 5.73 Mb 558 Kbps buy
 
41 41. Johann Gottfried Walther Jesu meine freud Variation 9 3:02 16.37 Mb 754 Kbps buy
 
42 42. Johann Ludwig Krebs Fantasia et fuga in F Fantasia 2:21 11.59 Mb 689 Kbps buy
 
43 43. Johann Ludwig Krebs Fantasia et fuga in F Fuge 3:35 20.12 Mb 785 Kbps buy
 
Total: 0 $

Buy all (with 10% discount)  
 

Customer reviews:

You may like also: