Artists

Mieczyslaw Horszowski

Voice/Instrument: Pianoforte